Concurs pentru ocuparea postului de contabil șef pe perioadă nedeterminată

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in trepte sau grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul constă din următoarele etape succesive:

– selectarea dosarelor de înregistrare;

– test scris;

– test practic/interviu;

Conditii de desfasurare a concursului:

Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere este 17.10.2014, ora 16.00;
Data și ora organizării probei scrise: 03.11.2014, ora 10.00;
Locul organizării probei scrise: sediul Ateneului Tătăraşi din Iaşi, str. Ion Creangă nr. 14;
Interviul și proba practică se vor susține în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora interviului și a probei practice sunt afișate împreună cu rezultatele probei scrise;

Verificarea identității candidaților, înainte de începerea probei scrise, se va face numai pe baza cărții de identitate sau a cărții de identitate.

La etapa următoare se pot prezenta doar candidații declarați admiși în etapa anterioară.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte dintr-un punctaj maxim de 100 de puncte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.