Chief Accountant

Concurs pentru ocuparea postului de contabil șef pe perioadă nedeterminată

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in trepte sau grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul… Citește mai mult »Concurs pentru ocuparea postului de contabil șef pe perioadă nedeterminată