arhiva

  • 30.07.2014

    Anunt rezultate proba practica Muncitor

      PROCES VERBAL privind rezultatul probei practice din data de 29.07.2014, ora14.00 pentru ocuparea 1 post de muncitor calificat pe perioadănedeterminată       Comisia de...

  • 29.07.2014

    Anunt rezultate probă practică la concurs Masinist

    ATENEUL TĂTĂRAŞI Strada Ion Creangă nr.14, 700320, Iaşi,  Tel/fax:0232- 261.846, e-mail:ateneutatarasi@yahoo.com; www.ateneutatarasi.ro Cod Fiscal 16070835         Nr. 2.130  /...

123